HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 14/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày26 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v Chương trình học bổng sau đại học Đài Loan

Bộ Khoa học và Công nghệ Đài Loan (MOST) thông báo Chương trình học bổng Đài Loan nhằm khuyến khích sinh viên quốc tế đến học tập tại Đài Loan và thúc đẩy các hoạt động trao đổi khoa học – công nghệ song phương. Chương trình học bổng này không dành cho sinh viên đến từ Trung Quốc, Hongkong và Ma Cao. 

Học bổng: 30.000$NT/tháng cho bậc cao học (2 năm), tiến sĩ (3 năm). Học viên cao học sau khi tốt nghiệp có thể dự tuyển học bổng đào tạo tiến sĩ tại trường đại học đã đào tạo cao học. Tổng thời gian nhận học bổng cho 2 bậc đào tạo này không quá 5 năm.

Điều kiện dự tuyển:

-    Tốt nghiệp đại học hoặc cao học với thành tích học tập tốt, hạnh kiểm tốt và không có tiền án, tiền sự;

-    Không phải là kiều bào Đài Loan;

-    Không phải là sinh viên Đài Loan ở nước ngoài;

-    Chưa từng học tập bậc cao học/tiến sĩ tại một trường đại học Đài Loan tương đương với bậc đào tạo dự kiến dự tuyển;

-    Không phải là sinh viên trao đổi hoặc sinh viên học chương trình liên kết đào tạo theo một thỏa thuận hợp tác giữa một trường đại học nước ngoài với một trường đại học Đài Loan trong thời gian thụ hưởng học bổng;

-    Không bị một cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc tước quyền học bổng trước đó.

Hồ sơ dự tuyển:

-    Đơn dự tuyển điền thông tin đầy đủ;

-    Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng minh quốc tịch;

-    Bản sao bằng cấp cao nhất và bảng điểm;

-    Giấy tờ chứng minh đã dự tuyển vào một trường đại học Đài Loan (VD: bản sao giấy nộp phí dự tuyển, đơn dự tuyển và thư/email phúc đáp từ trường đại học Đài Loan;

-    Bản sao giấy chứng nhận TOCFL bậc 2 trở lên đối với ứng viên dự tuyển chương trình đào tạo bằng tiếng Trung hoặc bản sao giấy chứng nhận TOEFL/ chứng nhận năng lực tiếng Anh do chính phủ nước của ứng viên cấp hoặc tài liệu chứng minh sinh viên đã từng học một chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh. Nếu ứng viên không xuất trình được minh chứng về năng lực tiếng Anh do hoàn cảnh đặc biệt, ứng viên sẽ được kiểm tra năng lực tiếng Anh thông qua phỏng vấn hoặc các hình thức kiểm tra khác;

-    02 thư giới thiệu của hiệu trưởng, giáo sư hoặc thủ trưởng cơ quan có chữ ký và dấu của cơ quan;

-    Các giấy tờ khác được yêu cầu trong quá trình xét tuyển;

-    Sơ yếu lý lịch;

-    Kế hoạch học tập.

Thời hạn dự tuyển: 26/3/2018.

Thông tin chi tiết chương trìnhKèm theo Thông báo.

Liên hệ và nộp hồ sơ:

-    Bản gốc hồ sơ được gửi đến Ms. Le Hong Hanh, Science and Technology Division, Taipei Economic and Cultural Office in Hanoi, Vietnam, Tel: +84 24 37686 014, Add: 5 Fl., HITC, 239 Xuan Thuy Rd., Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam, Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-    Bản scan màu hồ sơ có thể in và đọc bình thường (01 file) được gửi đến Ban Hợp tác quốc tế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P. 228, Nhà Hành chính, tel: +84 (0)24 62617692/62617543, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) để được hỗ trợ các thủ tục liên quan.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo cán bộ, sinh viên quan tâm dự tuyển.

                                                                    

Nơi nhận:

- Các đơn vị thuộc Học viện;

- Lưu HTQT.

KT.TRƯỞNG BAN

Đã ký

Nguyễn Việt Long