Chiều ngày 04/3/2020, tại Hội trường A đã diễn ra Hội nghị triển khai đề án thí điểm khuyến khích nghiên cứu khoa học nhằm xác định mục tiêu trọng tâm, nhiệm vụ và hướng nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên Học viện trong giai đoạn phát triển mới. GS.TS. Nguyễn Thị Lan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của các cán bộ quản lý khoa học và các nhà nghiên cứu khoa học, đại diện các khoa, đơn vị chức năng trực thuộc Học viện.

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Thị Lan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện khẳng định, nghiên cứu khoa học có vai trò đặc biệt quan trọng trong các cơ sở giáo dục đại học và nhấn mạnh muốn có chất lượng trong đào tạo thì phải có nghiên cứu khoa học.

2020-0503-kk-nckh001
 GS.TS. Nguyễn Thị Lan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

Thông qua Hội nghị, Giám đốc mong muốn lắng nghe những ý kiến, đóng góp của tập thể cán bộ, viên chức tham gia để tìm ra phương hướng khuyến khích, phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học, thúc đẩy cán bộ, giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học cũng như thu hút cán bộ nghiên cứu khoa học tại các đơn vị ngoài Học viện. Đồng thời, hoàn thiện công tác quản lý và hợp tác nghiên cứu khoa học, khuyến khích các cá nhân đầu tư thời gian, công sức để tạo nên các công trình nghiên cứu có giá trị, các sản phẩm ứng dụng có thể chuyển giao phục vụ cho kinh tế xã hội của địa phương, đất nước.

2020-0503-kk-nckh002
 
2020-0503-kk-nckh003
 Các đại biểu tham dự thảo luận, đưa ra ý kiến

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích làm rõ thêm kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, trong thực hiện chính sách khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ… Đồng thời, thảo luận đưa ra ý kiến đóng góp hoàn thiện đề án thí điểm khuyến khích nghiên cứu khoa học trong giai đoạn tới.

Với định hướng phát triển theo mô hình đại học nghiên cứu tiên tiến, đa ngành, đa lĩnh vực, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã thực hiện đào tạo chất lượng cao thông qua việc gắn kết chặt chẽ hoạt động đào tạo với nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực nghiên cứu cá nhân, quan tâm xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh./.

Lan Hương – TT QHCC&HTSV

Ảnh: Minh Tuân – TT QHCC&HTSV