images 2

Kết quả Top 12 Dự án vào Vòng Chung kết Chương trình Khởi nghiệp Nông nghiệp 2017

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

STT

TÊN DỰ ÁN

CHỦ DỰ ÁN

TÊN THÀNH VIÊN

KHOA

LỚP

1

HTX GÀ LẠC THỦY KHÉP KÍN SMART

TẠ VĂN ĐẠI

 

KẾ TOÁN&QUẢN TRỊ KINH DOANH

K60 QTKDA

     

VŨ THỊ THƠM

CHĂN NUÔI

K59 CNTYA

VŨ ĐẠI AN

KẾ TOÁN & QUẢN TRỊ KINH DOANH

K60 QTKDA

LÊ KIM CHI

KẾ TOÁN & QUẢN TRỊ KINH DOANH

K60KEC

2

HTX ONG MIỀN NÚI

BÙI QUANG HUY

 

NÔNG HỌC

K61KHCTB

     

ĐỖ TÁC TRUNG

NÔNG HỌC

K61KHCTB

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

NÔNG HỌC

K61KHCTB

NGUYỄN ĐÌNH HỢI

NÔNG HỌC

K61KHCTB

ĐẶNG THÚY QUỲNH

KẾ TOÁN & QUẢN TRỊ KINH DOANH

K61QTKDA

3

TRANG TRẠI LỢN HƯƠNG THẢO DƯỢC

NGUYỄN THỊ DIỄM

 

THÚ Y

K60TYG

     

TRẦN THỊ HOA

THÚ Y

K60TYG

BÙI THỊ QuỲNH LY

THÚ Y

K60TYG

NGUYỄN VĂN TiẾN

THÚ Y

K59TYH

NGUYỄN THỊ THẢO

KẾ TOÁN & QUẢN TRỊ KINH DOANH

K60KEB

4

MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN CỔ SÂM LINH

NGUYỄN QUANG ĐỨC

 

KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

K59KDNN

     

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

KE&QTKD

K60QTKDT

LÊ QUÝ TÙNG

NÔNG HỌC

K58 KHCTT

BÙI THỊ MINH HUYỀN

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

K60CNTPA

5

TRANG TRẠI LỢN QUẾ SÓC SƠN

LÊ THỊ HẢI YẾN

 

KT&PTNT

K60KTPT

     

NGUYỄN VĂN ĐẠI

THÚ Y

K60TYD

NGUYỄN THỊ KiỀU CHINH

CÔNG NGHỆ SINH HỌC

K60CNSHA

NGUYỄN LAN GIANG

CHĂN NUÔI

K60CN POHE

NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

THÚ Y

K60TYD

TRẦN PHƯƠNG THẢO

THÚ Y

K60TYD

6

 

CÔNG TY TNHH KHOE SẮC HOA

 

LÒ THỊ HƯƠNG

 

 

KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

K59PTNTA

TÒNG THỊ DIÊN

KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

K59PTNTA

CẦM THỊ MAI

KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

K60KTNNB

LÒ THỊ THÚY LINH

KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

K60KTNNA

7

TRANG TRẠI SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI CÁ GIÒN BA VÌ

VŨ XUÂN LỘC

 

CHĂN NUÔI

K60CNTYC

 

PHẠM VĂN MINH

CHĂN NUÔI

K58CNTYA

DƯƠNG THỊ VI

KẾ TOÁN & QUẢN TRỊ KINH DOANH

K58KTC

TRỊNH THỊ LINH

KẾ TOÁN & QUẢN TRỊ KINH DOANH

K59QTM

8

TRẠI GÀ B&C

NGUYỄN THANH BÌNH

 

KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

K59PTNTA

     

NGUYỄN XUUAN QUANG

KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

K60KTA

TRẦN THỊ BÍCH NGỌC

KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

K60KTA

VŨ HUYỀN TRANG

KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

K60KTA

BÙI THỊ THU THỦY

KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

K60KTA

9

DU LỊCH TEV

PHẠM THỊ THUTHÚY

 

KẾ TOÁN & QUẢN TRỊ KINH DOANH

K60KEP

     

VŨ THỊ XOAN

KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

K60KTA

NGUYỄN HỮU OANH

NÔNG HỌC

KHCTC

                                                                                                                   BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH KHỞI NGHIỆP NÔNG NGHIỆP 2017