24131686 748656145344535 3239062172739557023 o - Copy

GIAO LƯU CHIA SẺ KHỞI NGHIỆP NÔNG NGHIỆP VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG