37749304 1770185263057736 1689478664950906880 o 1

          Ngày 23/7/2018 tại giảng đường ND208 Học viện Nông Nghiệp Việt Nam đã diễn ra khóa học: "Từ ý tưởng tới thực tế" do Tiến sĩ Trần Duy Khanh - Viện trưởng viện đào tạo doanh nhân APEC giảng dạy.