Nhân Viên QC Thời Vụ - Phòng QA

Số lượngtuyển          : 30 Nhânviên Quản lý trựctiếp          : Trưởng Nhóm

Nơilàmviệc                : Nhà máyHưngYên Hợpđồng            : Hợp đồng thời vụ

A / Trách nhiệm chính:

B / Tiêu chuẩn tuyển dụng: C/ Quyền lợi của người lao động

Nhân Viên Sản xuất Thời Vụ - Phòng Sản xuất

A / Trách nhiệm chính:

B / Tiêu chuẩn tuyển dụng:

C/ Quyền lợi của người lao động

Ứng viên quan tâm ứng tuyển hoặc muốn giới thiệu ứng viên, vui lòng liên hệ: Trung tâm Tư vấn việc làm và Hỗ trợ sinh viên – Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Điện thoại: 0204.62617690 hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng công ty từ ngày 15.06.2017 hết ngày 15.09.2017 theo địa chỉ: