10

CÔNG TY Mondelez Kinh Đô Việt Nam

Địa chỉ Km 22 Quốc Lộ 5 Thị trấn Bần Yên Nhân- Huyện Mỹ Hào- Hưng Yên

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

1, Nhân viên QC thời vụ - Phòng QA

Số lượng tuyển          : 30 Nhân viên

Quản lý trực tiếp       : Trưởng Nhóm

Nơi làm việc                : Nhà máy Hưng Yên

Hợp đồng                     : Hợp đồng thời vụ

A / Trách nhiệm chính:

B / Tiêu chuẩn tuyển dụng:

C/ Quyền lợi của người lao động

2, Nhân viên sản xuất thời vụ trung thu

Số lượng tuyển          : 100 Nhân viên

Quản lý trực tiếp       : Trưởng ca sản xuất

Nơi làm việc                : Nhà máy Hưng Yên

Hợp đồng                     : Hợp đồng thời vụ

A / Trách nhiệm chính:

B / Tiêu chuẩn tuyển dụng:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển hoặc muốn giới thiệu ứng viên, vui lòng liên hệ:

Chị Nguyễn Thu Hà - Phòng HCNSqua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

Điện thoại liên hệ: 0221.3942.128 máy lẻ 150

Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng công ty từ ngày 01.06.2018 hết ngày 30.09.2017

Địa chỉ : Công ty Modelez Kinh Đô Việt Nam, Km22 , QL5, Thị Trấn Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên