THÔNG BÁO

V/v tuyển dụng hợp đồng lao động

Được sự đồng ý của Giám đốc Học viện, căn cứ vào nhu cầu lao động hợp đồng tại Nhà xuất bản, Nhà xuất bản cần tuyển dụng 01 viên chức hợp đồng làm việc như sau:

I. Đối tượng

1. Là công dân Việt Nam. Có phẩm chất đạo đức tốt.

2. Tuổi đời dự tuyển từ 23 đến dưới 35 tuổi.

3. Đã Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên ngành CNTT; có hiểu biết các nền tảng sau: NET, C#, ASP.NET, ASP.NET MVC, Entity Framework, LINQ, jQuery, CSS, HTML, JavaScrip, Bootstrap, SQL Server, My SQL…

4. Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ B.

5. Ưu tiên người có kinh nghiệm lập trình và quản trị website, nhiệt tình và yêu thích công nghệ, có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc.

II. Thời gian nộp hồ sơ

Từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 13 tháng 6 năm 2018

(hồ sơ không trả lại).

III. Địa điểm nộp hồ sơ

Tại Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội

ĐT: 024 38760325 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IV. Hồ sơ bao gồm

1. Đơn xin làm hợp đồng tại Nhà xuất bản.

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu chung).

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả quá trình học tập, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận.

5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

6. Giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về kinh nghiệm công tác theo vị trí việc làm, lĩnh vực cần tuyển yêu cầu.

V. Quyền lợi

- Tiền lương, thưởng theo Quy chế chi tiêu nội bộ  của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, … theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi, Công đoàn,...

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, công việc ổn định lâu dài.

Nơi nhận:

Đăng website

- Lưu: VT NXB.

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đã ký

Đỗ Lê Anh