Hướng dẫn sinh viên đăng ký phỏng vấn tuyển dụng với doanh nghiệp?

Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã đăng tin tuyển dụng của gần 50 doanh nghiệp trên trang Fanpage Trung tâm Quan hệ công chúng và Hỗ trợ sinh viên.

Link bài viết Trung tâm: https://www.facebook.com/QHCCHVNNVN

Bài viết được ghim ở vị trí đầu tiên trên trang, có đầy đủ hình ảnh poster banner tuyển dụng của các doanh nghiệp. Trong từng poster, các đường link thông tin tuyển dụng chi tiết và link đăng ký tuyển dụng phỏng vấn với doanh nghiệp đã được gắn kèm. Các bạn sinh viên có nhu cầu đăng ký tuyển dụng hãy chủ động lên Fanpage để cập nhật thông tin và click vào link đăng ký. Sau khi đăng ký thành công, các bạn hãy đợi điện thoại của Doanh nghiệp, lịch phỏng vấn sẽ do doanh nghiệp chủ động sắp xếp.

Về phía doanh nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã gửi đường link danh sách đăng ký khảo sát của sinh viên cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có thể chủ động cập nhật tình hình đăng ký của sinh viên và bố trí lịch phỏng vấn phù hợp.

Tags: tuyen dung